מדיניות פרטיות – כרם תעשיות מזון מן הטבע

מדיניות פרטיות
מאחר וכרם תעשיות מזון מן הטבע, מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), הוחלט בחברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות הגולשים באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים את מדיניות זו.
מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מה הם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, ובאיזה אופן משתמשת החברה במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים באתרים, או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.
 
רקע כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, פרטים נוספים שמסרת וכיוצ"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת רישום לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.
זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
 
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת שירותים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע שנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לתשלום אגרות.
מאגר המידע
הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק עפ"י מדיניות פרטיות זו או עפ"י הוראות כל דין, על מנת –
  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים (לרבות פרסום מידע ותכנים).
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת פרסומי החברה.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה, המידע הדרוש להם לצורך השלמת תהליך הרכישה.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.
  • אם תבצע באתרים, פעולות בניגוד לחוק.
  • אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו. כן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך.
Cookies
אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים וכן כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת.
 
 
פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מאפשרת לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן את/ה צופה בעת הגלישה באתרים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מעניקים להן אפשרות לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, אשר מוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו, ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.
פנייה כזאת יש להפנות אל office@kerem-teva.co.il   או באמצעות פקס מס' 03-9190077 או בדואר רגיל אל: מחלקת פניות הציבור בכרם תעשיות מזון מן הטבע, רח' השנהב 5, אזור תעשיה ברקן.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.